Bir Acayip Taşınma

Bir Acayip Taşınma

OYUN KÜNYESİ
• Proje Tasarım : Tiyatro Tam
• Proje Asistanı : Feray Dağıdır
• Clown Çalıştırıcısı : Sezgin Çiftçi
• Kostüm Tasarımı : Zeynep Beştaş
• Makyaj Uygulama : Gizem Kalkan
• Burun Tasarımı : Pınar Akkuzu
• Ses - Efekt Düzenleme : Mert Alperten, Cem Karar, Sezgin Çiftçi
• Işık - Ses Kumanda : Feray Dağıdır, Tolga Yılmaz
OYNAYANLAR:
 Cem KARAR
 Didem Ataç
 Sezgin Çiftçi
 Sinem Erol Birdal
 Hami Mavrigan

OYUN HAKKINDA

Clown ve Oyuna Dair

Dünyanın her yerinde farklı tekniklerle veya biçimlerde gördüğümüz clown, bir oyunculuk disiplinidir. İtalyancada “pagliaccio” olarak bilinen, Türkçeye “palyaço” olarak geçen ve Eski Yunanda “satir” oyunlarını icra eden “satiri” kelimesinden türeyerek Arapçaya, oradan da Türkçeye geçen “soytarı” sözcükleri hem kültürümüz hem de dilimizdeki kullanım yeri bakımından tam olarak bu oyunculuk disiplinini karşılamadığını düşündüğümüzden, “clown” kelimesini değiştirmeden, evrensel haliyle kullanmak istiyoruz. Dünyanın en küçük maskesi olarak bilinen “kırmızı burun”, clown disiplininin temelini oluşturur. Bu sebeple mask oyunculuğu baz alınarak geliştirilmiştir. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılsa da clown disiplini güldürü ve komedi ekseninde ortaklaşmaktadır. Aklın ve mantığın sınırlarından kurtulup aptallığın sınırsızlığında gezinmek, başarıdan çok başarısızlığın güzellenmesi clown felsefesini anlamak adına birer başlangıç noktası sayılabilir. Seyirciyle aynı anda aynı yerde olan clown, dünyaya (sahneye) düşen ve düştüğü yerde var olmaya çalışan, insanlığın tüm fiziksel ve zihinsel sapmalarını yansıtabilen aptal, naif ve gururlu bir varlık olarak düşünülebilir.

Bu oyun, Jacques Lecoq’un fiziksel tiyatro pedagojisini baz alarak araştırdığımız clown disiplini üzerine kurulmuştur. Eugène Ionesco’nun “Yeni Kiracı” metninden ilham alarak hevesli bir kiracının eşyalarını taşımak üzere çağırdığı hamallarla yeni evine taşınmasının hikayesini bu yolla anlatmak istiyoruz. Akıl yoluyla anlatılan her şey yine akıl yoluyla kolayca anlaşılabilirken acaba aptallık bize hangi kapıları açabilir?

Sürece Dair

Clown araştırması Lecoq’un fiziksel tiyatro pedagojisinin temelleri araştırılarak başladı. Öncelikle uzam kavramı, uzamda bedenin hareketi ve eylemi üzerine çalışmalar yapıldı. Bu temelde maskelenmiş beden, başlangıç düzeyinde akrobasi, komedinin keşfi ve nihayetinde kırmızı burun çalışmaların odağı haline geldi. Oyuna başlamadan önce uzun bir süre oyuncuların kendilerinden ve kendi bedenlerinden yola çıkarak ortaya çıkardıkları clown karakterleri üzerine yoğunlaşıldı. Oyundan bağımsız da var olabilen karakterler yaratmak sadece oyun odaklı olmayan bu heyecanlı araştırmanın önemli bir parçasıydı. Oyunun sahne üstü yazım süreci başladığında, Eugène Ionesco’nun “Yeni Kiracı” metninden esinlenerek oyuna temel bir çatı oluşturmanın yönetmensiz ve metinsiz açıldığımız bu okyanusta bizi bir hayli rahatlattığı söylenebilir. Sürecin sonuna kadar devam eden oyun yazımının, yazımın clown disiplinine uygunluğunun ve karakterlerin bu bağlamda tutarlılığının (yazar, yönetmen ve oyuncu üçlüsü) aynı anda gözetilmesi yüksek konsantrasyon ve efor gerektirdiğinden keyifli bir keşif yolculuğunun yanı sıra yorucu ve sancılı bir süreç oldu.

Oyun Fragmanı